Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Бізнес моделювання розвитку організації і проектування рестуктуризаціїї підприємства

Текст реферата Бізнес моделювання розвитку організації і проектування рестуктуризаціїї підприємства

Страница: 10 из 21

планових і фактичних показників при зниженні ефективності діяльності
підрозділу, фактичні результати усе більше відхиляються від даних
середньострокового прогнозу наскільки обґрунтовані оперативні бюджети
підрозділу, чи не занижуються щомісячні планові завдання?
·Реалізації підпрограм програми реструктуризації зі значним
відставанням від календарного плану наскільки відповідальні виконавці
займают ься програмою реструктуризації ?
Підрозділ и , у яких відзначаються відзначені вище явища, у першу
чергу повинні ставати об'єктами для дослідження діючої системи
управління , а також по глибленого економічного аналізу їхньої
діяльності.
Метою такого аналізу є розробка "ч асток" програм удосконалювання
управління і діяльності окремих підрозділів. Реалізація таких програм,
в остаточному підсумку, забезпечує еволюційне підвищення ефективності
діяльності і керованості підприємства в цілому, а отже досягнення
цілей реструктуризації.
Розділ 2. Вибір стратегії реструктуризації підприємства за допомогою
бізнесмоделювання на прикладі ВАТ „Будматеріали”.
Під реструктуризацією підприємства , як вже зазначалося вище,
розуміється процес, по в'язаний зі зміною стратегічних концепцій і
принципово важливих стратегічних факторів діяльності.
Стратегічні концепції відбиваються у виборі Місії і цілей діяльності
підприємства, а також у його стратегіях.
До числа принципово важливих стратегічних факторів, зміна яких може
з'явитися підставою для реструктуризації підприємства, відносяться:
· вибір нової організаційної структури управління ;
·зміна системи управління ;
·радикальний перегляд складу і процентних співвідношень у діловому
портфелі корпорації.
Основними інструментами для проведення реструктуризації підприємства
є:
· стратегічний аналіз і бізнесмоделювання ;
·вибір бажаних цілей діяльності організації;
·розробка стратегії реструктуризації.
Усе перераховане вище по в'язано з розробкою плану стратегічного
управління підприємства, на основі якого формується бізнесплан по
реструктуризації.
Розглянемо даний процес на прикладі аналізу конкретної ситуації.
Характеристика вихідної ситуації. ВАТ „Будматеріали”
утворено в 1991 році, коли в резул
ьтаті приватизації комбінат
будівельних матеріалів перемінив організаційноправову форму і форму
власності. В даний час акціонерне товариство нараховує 400 акціонерів,
серед яких значна частка членів трудового колективу.
ВАТ „Будматеріали” одне з найбільших підприємств по випуску
будівельних матеріалів у Запорізькій області , що зберігає у своєму
складі майоліковий народний промисел, що бере початок в 19 столітті.
До основних видів продукції ВАТ „Будматеріали” відносяться:
цегла силікатн а , керамзитовий гравій, гіпс, гіпсові панелі, плитка
об лицювальна, плитка універсальна, кахлі для камінів,
санітарнотехнічні вироби і майолікові вироби.
Споживачами продукції підприємства є: будівельні організації,
торговозакупівельні бази й індивідуальні замовники

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21