Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Влада та вплив в менеджменті: поняття, види, взаємозв’язок

Текст реферата Влада та вплив в менеджменті: поняття, види, взаємозв’язок

Страница: 10 из 14

додає людині впливовості у відносинах з іншими людьми. Нерідко охочі
отримати цю владу вдаються до створення щодо себе легенд або чуток.
Влада зв’ язків та еталонна влада часто переростає в
ідентифікацію підлеглого з керівником. В цьому випадку досягається
максимальна сила влади, і суб'єкт сприймається об'єктом як свій
представник і захисник. Суб'єктивна ідентифікація виконавців з
керівником може пояснюватися двома причинами:
1. бути слідством реального подвійного положення людей відносно
влади, якa це має місце в демократичних організаціях, де індивіди
виступають і суб'єктом влади (вибирають і контролюють керівництво) і
її об'єктом (виконують рішення керівних інстанцій). В цьому випадку
обидва види влади співпадають, хоча і не повністю;
2. виступати результатом спільності інтересів і цінностей керівника і
виконавця і виникнення у останнього відчуття єднання зі всією
організацією або групою.
Всі перераховані види влади можуть викликати у підлеглих різні рівні
мотивації щодо виконання обов'язків. Підлеглі можуть розглядати
вказівки лідера як обов'язкові, реагувати на них прихильно, або,
навпаки, сприймати їх байдуже чи навіть з опором.
Якщо вказівки сприймаються як обов'язкові, то працівники відповідають
ентузіазмом і великим прикладан ням зусиль для досягнення поставлених
цілей. За умов байдужого відношення до лідера, працівники, як правило,
мінімізують свої творчі зусилля, а при опорі вони можуть робити
вигляд, що погоджуються із розпорядженням, а насправді мало що
робитимуть для його реалізації, або навіть допускається саботаж чи
страйк.
Як свідчить досвід кращих підприємств, експертна влада і еталонна
влада найбільш підходять, щоб здійснювати керів ництво, покладаючись
на обов'язковість підлеглих, у той час як інформаційна і стимулююча
влади ведуть до угоди про використання примусової влади, можуть
викликати тенденцію до опору з боку працюючих. Тому на практиці
менеджери, як правило, опираються на декілька типів влади.
У той же час слід мати на увазі, що, оскільки відбувається постійне
зростання кваліфікації працівників і вирівнювання інтелектуального
рівня керівників і підлеглих, то з кожним роком стає все важче
реалізувати владу, покладаючись на примушення, винагороди та інші
описані раніше види влади. Тепер здійснюються пошуки ефективних видів
впливу з тим, щоб спонукати підлеглих до активного
співробітництва.(схема 1.Види впливу[9.106]) До цих видів
належать[9.107-108]:
v Залучення до участі
vПереконання
vПрохання – це вплив на особу через слово при добрих стосунках.
vПогроза – це вплив на особу через залякування, обіцянки
підлеглому спричинити зло тощо.
vПідкуп – це вплив на особу через схиляння її будьякими
засобами (гроші, вільний час та ін.).
vНаказ – це офіційне розпорядження органів, що мають владу.
Його не обговорюють, а виконують.
Найбільш поширеними видами такого впливу є переконання і залучення до
участі, тому ми їх розглянемо докладніше. (див. Додаток2)
Схема 1 Види

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14